Κλίμακα αξιών παραστατικών

 

Μέσω της εργασίας μπορείτε να δημιούργησε την κλίμακα μετατροπής του πληρωτέου ποσού ενός παραστατικού πώλησης σε πόντους για τον πελάτη. Η μετατροπή πραγματοποιείται με την προϋπόθεση πως είναι ενεργοποιημένη η σχετική παράμετρος στα σταθερά στοιχεία του πελάτη.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

Για κάθε κατηγορία ορίστε το όριο της αξία του παραστατικού και τους αντίστοιχους κερδισμένους πόντους του πελάτη.

.