Συνταγογράφοι

 

Εισάγετε τα στοιχεία των συνταγογράφων συμπληρώνοντας για καθένα από αυτούς τον κωδικό, το ονοματεπώνυμο, το όνομα χρήστη στην ψηφιακή υπηρεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το Α.Φ.Μ. και τον αριθμό μητρώου. Οι τιμές του πεδίου χρησιμοποιούνται στα παραστατικά πώλησης.

.

Προηγούμενο

Φυτοφάρμακα