Ανάλυση λογαριασμών

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να δημιουργηθούν άρθρα αναλυτικής με την ανάλυση του υπολοίπου κάθε επιλεγμένου λογαριασμού αναλυτικής λογιστικής, που αναλύονται με βάση το δικό τους μοντέλου ή δοτό. Καθορίστε το μοντέλο ανάλυσης, αν θα εφαρμοστεί σε όλους τους λογαριασμούς ή μόνο σε αυτούς χωρίς μοντέλο ανάλυσης και την περίοδο.