Κινήσεις περιόδου

Η εργασία επιτρέπει τον προβολή και εκτύπωση των κινήσεων των λογαριασμών Γενικής λογιστικής για δοτό ημερολογιακό διάστημα. Για κάθε λογαριασμό προβάλλονται: ο κωδικός, η περιγραφή, η λογιστική κατηγορία, η αξία χρέωσης ή πίστωσης για την προηγούμενη και την καθορισμένη χρονική περίοδο. Ο κωδικός του λογαριασμού λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.

.

.

Προηγούμενο

Ισοζύγιο

Επόμενο

Ημερολόγιο