Ισοτιμίες Intrastat

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να δηλώσετε την μηνιαία ισοτιμία που αφορά το ΦΠΑ των ενδοκοινοτικών συναλλαγών ή των συναλλαγών σε ξένο νόμισμα. Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την έκδοση της δήλωσης Intrastat.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση», ενώ για ακύρωση της επιλέγετε το αντίστοιχο πεδίο «Ακύρωση». Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

Για κάθε ισοτιμία καθορίστε το χρονικό διάστημα, το ξένο νόμισμα και την ισοτιμία του ΦΠΑ σε σχέση με το τοπικό νόμισμα.

.

.

Προηγούμενο

Ισοτιμίες