Πάγια

Η συγκεκριμένη εργασία αφορά τις κινήσεις παγίων και ο τρόπος λειτουργίας της είναι ίδιος με αυτόν των αποθεμάτων

Προηγούμενο

Εξοπλισμός

Επόμενο

Πελάτες