Ισοζύγιο

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του ισοζυγίου αποθήκης με βάση τον κωδικό συσχέτισης για την περίοδο που επιθυμείτε. Έχετε την δυνατότητα να καθορίσετε τον αποθηκευτικό χώρο , αν θα συμπεριλαμβάνονται ή όχι οι εγγραφές που δεν κινήθηκαν στην χρήση και στην περίοδο καθώς και οι εγγραφές με μηδενικό υπόλοιπο. Ανά κωδικό συσχέτισης προβάλλονται:

 η περιγραφή και η μονάδα μέτρησης του κυρίου είδους,
 η ποσότητα και αξία απογραφής,
 η ποσότητα και η αξία των εισαγωγών και των εξαγωγών για την περίοδο που επιλέξατε,
 τα προοδευτικά σύνολα των ποσοτήτων και των αξίων των εισαγωγών και των εξαγωγών και
 η ποσότητα και η αξία του τρέχοντος υπολοίπου.

.

.

Προηγούμενο

Υπόλοιπα κατά είδος

Επόμενο

Καρτέλες