Κατά πωλητή

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του τζίρου των πελατών έχοντας σαν κριτήρια τον πωλητή, που έχει δηλωθεί στα σταθερά στοιχεία του πελάτη, και την περίοδο που θα επιλέξετε. Για κάθε πωλητή προβάλλονται εκτός από τον συνολικό τζίρο, ο κωδικός, η επωνυμία, ο τζίρος πωλήσεων των ειδών και της παροχής υπηρεσιών.

.