Προμηθευτές

Η συγκεκριμένη εργασία αφορά τις κινήσεις προμηθευτών και ο τρόπος λειτουργίας της είναι ίδιος με αυτόν των αποθεμάτων.

.

Προηγούμενο

Πελάτες

Επόμενο

Ενέργειες C.R.M