Ημερολόγιο

Η εκτύπωση εμφανίζει το ημερολόγιο των εγγραφών myDATA, όπως διαμορφώνεται από τις αντίστοιχες συναλλαγές.