Σετ παραμέτρων εκτύπωσης

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να δημιουργήσετε τα σετ παραμέτρων που αφορούν τις εκτυπώσεις της εφαρμογής, ώστε να επιλέγετε το κατάλληλο σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες σας.

.

Σελίδα «Γενικά»

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό της εκτύπωσης.
 Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή της εκτύπωσης.
 Σελιδοποίηση: Ορίστε αν θα γίνεται σελιδοποίηση της εκτύπωσης.
 Τύπος χαρτιού: Επιλέξτε τον τύπο του χαρτιού (Α3, Α4, Α5).
 Εκτύπωση τίτλου: Ορίστε αν θα εκτυπώνεται ή όχι ο τίτλος της εκτύπωσης.
 Εκτύπωση στοιχείων εταιρίας: Ορίστε αν θα εκτυπώνονται ή όχι τα στοιχεία της εταιρίας.
 Εκτύπωση logo εταιρίας: Ορίστε αν θα εκτυπώνεται ή όχι το logo της εταιρίας.
 Εκτύπωση ημερομηνίας: Ορίστε αν θα εκτυπώνεται ή όχι η ημερομηνία εκτύπωσης.
 Εκτύπωση ώρας: Ορίστε αν θα εκτυπώνεται ή όχι η ώρα εκτύπωσης.
 Αρίθμηση σελίδων: Ορίστε αν θα γίνεται ή όχι αρίθμηση των σελίδων.
 Εκτύπωση φίλτρων: Ορίστε αν θα εκτυπώνονται ή όχι τα φίλτρα που υπάρχουν κάτω από την ετικέτα «Επιλογές» π.χ. αποθηκευτικός χώρος, περίοδος.
 Εκτύπωση τίτλων στηλών: Ορίστε αν θα εκτυπώνονται ή όχι οι τίτλοι των στηλών της εκτύπωσης.

.

Σελίδα «Εμφάνιση»

 Οριζόντιες γραμμές: Ορίστε αν θα εκτυπώνονται ή όχι οι κάθετες γραμμές της εκτύπωσης.
 Κάθετες γραμμές: Ορίστε αν θα εκτυπώνονται ή όχι οι κάθετες γραμμές της εκτύπωσης.
 Εκτύπωση μηδενικών: Ορίστε αν στα κενά πεδία των εκτυπώσεων θα εμφανίζονται ή όχι μηδενικά.
 Εκτύπωση κειμένων: Ορίστε τον τρόπο εμφάνισης του περιεχομένου των πεδίων ελευθέρου κειμένου π.χ. καρτέλα «Σχόλια» είδους.
 Γραμμές εικόνων: Καθορίστε το πλήθος των γραμμών που θα καταλαμβάνουν οι εικόνες.

.

Γραμματοσειρές

 Γραμματοσειρά: Καθορίστε την γραμματοσειρά των δεδομένων εκτύπωσης. Για ακύρωση της επιλογής σας και επαναφορά στην γραμματοσειρά προεπιλογής, επιλέξτε το εικονίδιο , που υπάρχει στα δεξιά του πεδίου, και στην συνέχεια «Καθαρισμός». Παράλληλα εμφανίζεται το ιστορικό των χρωμάτων που έχετε επιλέξει.
 Γραμματοσειρά τίτλου: Καθορίστε την γραμματοσειρά του τίτλου εκτύπωσης. Για ακύρωση της επιλογής σας και επαναφορά στην γραμματοσειρά προεπιλογής, επιλέξετε το εικονίδιο , που υπάρχει στα δεξιά του πεδίου, και στην συνέχεια «Καθαρισμός». Παράλληλα εμφανίζεται το ιστορικό των χρωμάτων που έχετε επιλέξει.
 Γραμματοσειρά συνόλων: Καθορίστε την γραμματοσειρά των πεδίων εκτύπωσης που αναφέρονται σε σύνολα. Για ακύρωση της επιλογής σας και επαναφορά στην γραμματοσειρά προεπιλογής, επιλέξετε το εικονίδιο , που υπάρχει στα δεξιά του πεδίου, και στην συνέχεια «Καθαρισμός». Παράλληλα εμφανίζεται το ιστορικό των χρωμάτων που έχετε επιλέξει.

.

Χρώματα

 Εκτύπωση με χρώματα: Καθορίστε αν οι εκτυπώσεις θα είναι ή όχι έγχρωμες.
 Χρώμα τίτλων: Καθορίστε το χρώμα του τίτλου εκτύπωσης. Για ακύρωση της επιλογής σας και επαναφορά στο χρώμα προεπιλογής, επιλέξετε το εικονίδιο , που υπάρχει στα δεξιά του πεδίου, και στην συνέχεια «Καθαρισμός». Παράλληλα εμφανίζεται το ιστορικό των χρωμάτων που έχετε επιλέξει.
 Χρώμα πλέγματος 1: Καθορίστε το χρώμα του πλέγματος της εκτύπωσης. Για ακύρωση της επιλογής σας και επαναφορά στο χρώμα προεπιλογής, επιλέξετε το εικονίδιο , που υπάρχει στα δεξιά του πεδίου, και στην συνέχεια «Καθαρισμός». Παράλληλα εμφανίζεται το ιστορικό των χρωμάτων που έχετε επιλέξει.
 Χρώμα πλέγματος 2: Καθορίστε το δεύτερο χρώμα του πλέγματος της εκτύπωσης που θα εναλλάσσεται με το πρώτο. Για ακύρωση της επιλογής σας και επαναφορά στο χρώμα προεπιλογής, επιλέξετε το εικονίδιο , που υπάρχει στα δεξιά του πεδίου, και στην συνέχεια «Καθαρισμός». Παράλληλα εμφανίζεται το ιστορικό των χρωμάτων που έχετε επιλέξει.
 Χρώμα συνόλων: Καθορίστε το χρώμα των πεδίων εκτύπωσης που αναφέρονται σε σύνολα. Για ακύρωση της επιλογής σας και επαναφορά στο χρώμα προεπιλογής, επιλέξετε το εικονίδιο , που υπάρχει στα δεξιά του πεδίου, και στην συνέχεια «Καθαρισμός». Παράλληλα εμφανίζεται το ιστορικό των χρωμάτων που έχετε επιλέξει.

.

.

Σελίδα «Περιθώρια»

 Χρήση περιθωρίων: Καθορίστε αν θέλετε να γίνει ή όχι χρήση των περιθωρίων εκτύπωσης.
 Επάνω περιθώριο: Καθορίστε το πάνω περιθώριο της εκτύπωσης.
 Κάτω περιθώριο: Καθορίστε το κάτω μέρος της εκτύπωσης.
 Αριστερό περιθώριο: Καθορίστε το αριστερό περιθώριο της εκτύπωσης.
 Δεξί περιθώριο: Καθορίστε το δεξί περιθώριο της εκτύπωσης.

.

.