Έντυπα δαπανών

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να καθορίσετε τις παραμέτρους των παραστατικών δαπανών (π.χ. Δ.Ε.Η.).

.

Παράμετροι

 Σειρά: Εισάγετε την σειρά του παραστατικού δαπανών που θα δημιουργείται, κατά την καταχώρηση του εντύπου δαπανών.
 Προμηθευτής: Εισάγετε τον προμηθευτή του παραστατικού δαπανών που θα δημιουργείται, κατά την καταχώρηση του εντύπου δαπανών.
 Ρολόι: Επιλέγετε από τον αντίστοιχο πίνακα το αριθμό του μετρητή κατανάλωσης ρεύματος.
 Ημ/νία λήξης: Επιλέγετε το πεδίο, που θα ενημερώνεται με την ημερομηνία λήξης του λογαριασμού και βρίσκεται στα «Πεδία χρήστη» του παραστατικού δαπανών.
 Κωδικός ηλ. πληρωμής: Επιλέγετε το πεδίο, που θα ενημερώνεται με τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής και βρίσκεται στα «Πεδία χρήστη» του παραστατικού δαπανών.
 Κατανάλωση από: Επιλέγετε το πεδίο, που θα ενημερώνεται με την ημερομηνία έναρξης μέτρησης κατανάλωσης ρεύματος και βρίσκεται στα «Πεδία χρήστη» του παραστατικού δαπανών.
 Κατανάλωση έως: Επιλέγετε το πεδίο, που θα ενημερώνεται με την ημερομηνία λήξης μέτρησης κατανάλωσης ρεύματος και βρίσκεται στα «Πεδία χρήστη» του παραστατικού δαπανών.
 Κατανάλωση (kWh): Επιλέγετε το πεδίο, που θα ενημερώνεται με το σύνολο των κιλοβατώρων που καταναλώθηκαν και βρίσκεται στα «Πεδία χρήστη» του παραστατικού δαπανών.

.

Μεταβλητές

Αντιστοιχίστε τις μεταβλητές που υπάρχουν στo λογαριασμό της Δ.Ε.Η με την αντίστοιχη δαπάνη.

.

Προηγούμενο

Αγορές

Επόμενο

Ταμείο