Ενημέρωση παραστατικών

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την δημιουργία παραστατικών παραγωγής από παραστατικά πωλήσεων ή αγορών.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την λειτουργία της εργασίας είναι ο καθορισμός της σειράς παραγωγής στη σειρά του παραστατικού πώλησης/αγοράς (Οργάνωση – Σχεδιασμοί – Σειρών – Σειρές παραστατικών πώλησης/αγοράς) και η ύπαρξη προδιαγραφής για το είδος.

Επιλέγετε από ποια κατηγορία παραστατικών (αγορές ή πωλήσεις) θα δημιουργηθούν τα παραστατικά παραγωγής και αν θα γίνει ενημέρωση των ήδη ενημερωμένων παραστατικών. Στη συνέχεια με την χρήση των φίλτρων καθορίζετε τα παραστατικά (αγορών ή πωλήσεων) από τα οποία θα προέλθουν τα παραστατικά παραγωγής και επιλέγετε «Εκτέλεση» για ολοκλήρωση της εργασίας.

.