Ημερολόγιο

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του ημερολογίου υπηρεσιών. Καθορίστε τον τύπο της υπηρεσίας και το νόμισμα των κινήσεων.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Ανά ημερομηνία για τις επιλεγμένες υπηρεσίες προβάλλονται:

 τα παραστατικά,
 οι κωδικοί κίνησης,
 ο κωδικός και η περιγραφή της υπηρεσίας,
 η αιτιολογία της κίνησης,
 η ποσότητα,
 η τιμή,
 η αξία έκπτωσης,
 η αξία της κίνησης,
 η ποσότητα και η αξία των λήψεων/δαπανών ή των παροχών/εσόδων ανάλογα με τον τύπο υπηρεσίας.

Το παραστατικό λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων της κίνησης της υπηρεσίας και ο κωδικός της υπηρεσίας για την προβολή των στοιχείων της.

.

Προηγούμενο

Κινήσεις περιόδου

Επόμενο

Καρτέλες