Είδη εξαργύρωσης πόντων

 

Μέσω της εργασίας έχετε την δυνατότητα να ορίσετε την λίστα των ειδών που επιλέγονται ως δώρα κατά την διαδικασία εξαργύρωσης πόντων.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

Για κάθε είδος δηλώστε τον κωδικό του , την ποσότητα και τους πόντους που εξαργυρώνει.

.

.