Ενημέρωση πωλητή σε παραστατικά

Χρησιμοποιήστε την εργασία ώστε να ενημερωθεί το πεδίο «Πωλητής» των παραστατικών πώλησης και ταμείου με τον πωλητή που θα καθορίσετε. Αφού επιλέξετε τον τύπο των παραστατικών και τον πωλητή με την χρήση των φίλτρων επιλογής ορίζετε τα παραστατικά που θα ενημερωθούν. Για να ολοκληρωθεί η εργασία επιλέγετε «Εκτέλεση».

.