Χαρακτηρισμοί εξόδων χρήστη

Δημιουργήστε χαρακτηρισμούς εξόδων myDATA, που θα χρησιμοποιηθούν αντί των προτεινόμενων από την εφαρμογή, κατά την δημιουργία συνόψεων από παραστατικά αγορών.

Αρχικά εισάγετε τον κωδικό και την περιγραφή του εξόδου. Στην συνέχεια επιλέγετε την σειρά αγορών και την λογιστική κατηγορία είδους /υπηρεσίας / πελάτη. Τέλος επιλέξετε την κατηγορία και τον τύπο χαρακτηρισμού που θα έχει η εγγραφή myDATA.