Ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να διαχειριστείτε τα ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ. Στο συγκεκριμένο πίνακα αντιστοιχίζετε τα κανονικά με τα ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ. Τόσο τα κανονικά όσο και τα ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ πρέπει να έχουν εισαχθεί στον πίνακα «Κατηγορίες ΦΠΑ». Οι τιμές του πίνακα χρησιμοποιούνται για την συμπλήρωση του σχετικού πεδίου στα σταθερά στοιχεία των πελατών και των προμηθευτών.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής μετά την συμπλήρωση των στοιχείων επιλέγετε «Λίστα» και στην συνέχεια «Καταχώρηση», ενώ για την ακύρωση της επιλέγετε το αντίστοιχο πεδίο «Ακύρωση». Για την προβολή των στοιχείων μιας εγγραφής επιλέξτε «Στοιχεία».

Για την εγγραφή ενός ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ συμπληρώστε τα πεδία:

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ.
 Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ.
 ΦΠΑ1: Εισάγετε το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ στο οποίο θα αντιστοιχεί το ειδικό καθεστώς που θα εισάγετε στο αντίστοιχο πεδίο.
 ΦΠΑ2: Εισάγετε το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ το οποίο θα αντιστοιχεί στο κανονικό καθεστώς που έχετε εισαγάγει στο προηγούμενο πεδίο.

.