Κατά τρόπο αποστολής

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του τζίρου των πελατών έχοντας σαν κριτήρια τον τρόπο αποστολής, που έχει δηλωθεί στα σταθερά στοιχεία του πελάτη, και την περίοδο που θα επιλέξετε. Για κάθε τρόπο αποστολής προβάλλονται o κωδικός, η περιγραφή, ο συνολικός τζίρος, ο τζίρος πωλήσεων των ειδών και της παροχής υπηρεσιών.

.

Προηγούμενο

Κατά πωλητή