Στοιχεία εταιρίας

 

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να καταχωρήσετε τα στοιχεία της εταιρίας που θα παρακολουθείτε με την εφαρμογή. Το σύστημα δεν σας επιτρέπει οποιαδήποτε άλλη εργασία αν δεν έχετε «ανοίξει» την εταιρεία και δεν έχουν καταχωρηθεί τα στοιχεία «ταυτότητάς» της.

 Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή της εταιρείας. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική.
 Συντομογραφία: Εισάγετε τη σύντομη ονομασία της εταιρείας.
 Τρέχουσα χρήση: Συμπληρώστε το τρέχον έτος.
 Προηγούμενη χρήση: Συμπληρώστε το προηγούμενο έτος.
 Επόμενη χρήση: Συμπληρώστε το επόμενο έτος.
 Πλήρης επωνυμία: Συμπληρώστε την πλήρη επωνυμία της εταιρίας.
 Εμπορική επωνυμία: Συμπληρώστε τον διακριτικό τίτλο της εταιρίας.
 Δραστηριότητα: Συμπληρώστε την δραστηριότητα της εταιρίας.
 Α.Φ.Μ.: Συμπληρώστε την Δ.Ο.Υ. που ανήκει η εταιρίας.
 Δ.Ο.Υ.: Επιλέξτε από τον προτεινόμενο πίνακα της Δ.Ο.Υ. που ανήκει η εταιρίας σας.
 Διεύθυνση: Συμπληρώστε την διεύθυνση της έδρας της εταιρίας.
 Ταχ. Κωδικός: Συμπληρώστε τον ταχυδρομικό κωδικό της εταιρίας.
 Πόλη: Συμπληρώστε την πόλη που βρίσκεται η έδρα της εταιρίας.
 Τηλέφωνο 1 & 2: Συμπληρώστε τα τηλέφωνα επικοινωνίας της εταιρίας.
 Fax: Συμπληρώστε τον αριθμό φαξ της εταιρίας.
 Email: Συμπληρώστε την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας της εταιρίας.
 Υπεύθυνος: Συμπληρώστε το ονοματεπώνυμο του υπευθύνου της εταιρίας.
 Κινητό: Συμπληρώστε το κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας με την εταιρία.
 Logo: Ανεβάστε το αρχείο με το λογότυπο της εταιρίας.
 Παρατήρηση: Συμπληρώστε οποιαδήποτε πληροφορία αφορά την εταιρία.
 Ημερομηνία έναρξης: Συμπληρώστε την ημερομηνία έναρξης της εταιρίας.
 Ημερομηνία διακοπής: Αν ισχύει στην περίπτωση σας, συμπληρώστε την ημερομηνία διακοπής δραστηριότητας της εταιρίας.
 Νομική μορφή: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα την νομική μορφή της εταιρίας.
 Κατηγορία βιβλίων: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα την κατηγορία βιβλίων που τηρεί η εταιρία.
 Αριθμός φακέλου Α.Ε.: Συμπληρώστε τον αριθμό φακέλου αν η νομική μορφή της εταιρίας είναι Α.Ε..
 Αριθμός Μ.Α.Ε.: Συμπληρώστε τον αριθμό των μονάδων ανθρώπινης εργασίας.
 Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η: Συμπληρώστε τον αριθμό του γενικού εμπορικού μητρώου της εταιρίας.
 Υπηρεσία στατιστικής: Εισάγετε την υπηρεσία στατιστικής του νομού που ανήκει η εταιρία.
 Ι.Κ.Α.: Συμπληρώστε τα στοιχεία του υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. που ανήκει η εταιρίας σας.
 Αριθμός μητρώου Ι.Κ.Α.: Συμπληρώστε τον αριθμό μητρώου Ι.Κ.Α. της εταιρίας σας.
 Τελωνείο: Συμπληρώστε τα στοιχεία του τελωνείου που συνεργάζεται η εταιρίας σας.

.

Στα επόμενα πεδία συμπληρώνετε τα προσωπικά στοιχεία του προέδρου της εταιρίας (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, Α.Δ.Τ.) και τέλος σας ζητείτε να συμπληρώσετε τα πεδία που αφορούν τα προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ.) και επικοινωνίας (διεύθυνση, ταχ. κωδικός, πόλη, τηλέφωνο 1 & 2, κινητό, fax και email) του αντιπροσώπου της εταιρίας.

Πατήστε «Καταχώρηση» για την ολοκλήρωση της εργασίας και «Ακύρωση» για έξοδο από την εργασία χωρίς αποθήκευση των στοιχείων.

.