Λήψη απεσταλμένων συνόψεων

.

Η εργασία αυτή, μετά από επικοινωνία με την ΑΑΔΕ, λαμβάνει όλες τις απεσταλμένες συνόψεις και χαρακτηρισμούς και δημιουργεί εγγραφές myDATA όταν αυτές δεν υπάρχουν ενώ καταγράφει τις τυχόν διαφορές για αυτές που υπάρχουν.

.

.