Κατάσταση αναμόρφωσης

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την προβολή και εκτύπωση της φορολογικής αναμόρφωσης των δαπανών. Ανά ημερομηνία για κάθε παραστατικό δαπάνης παρουσιάζονται: ο κωδικός και η περιγραφή του λογαριασμού λογιστικής, η αξία κίνησης του λογαριασμού, η ομάδα που ανήκει η κατηγορία φορολογικών διαφορών του λογαριασμού λογιστικής, ο σχετικός συντελεστής και η αξία της φορολογικής διαφοράς.

.