Υπολογισμός αριθμοδεικτών

Η εργασία υπολογίζει μαζικά τους αριθμοδείκτες που εμφανίζονται στα οικονομικά στοιχεία των ειδών (Διαθέσιμοι πόροι – Αποθέματα – Στοιχεία ειδών – Οικονομικά – σελ. 2). Επιλέξτε τα είδη των οποίων οι αριθμοδείκτες θέλετε να υπολογιστούν και επιλέξτε «Εκτέλεση». Στο τέλος της εργασίας η εφαρμογή προβάλει σχετικό μήνυμα.

.