Τρόποι αναζήτησης ειδών

Χρησιμοποιήστε την επιλογή για να ορίσετε ανά εργασία σε ποια πεδία και με ποια σειρά θα γίνεται η αναζήτηση κωδικού που συνδέεται με το είδος.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

Αφού εισάγετε τον κωδικό και την περιγραφή, επιλέξτε κατά προτεραιότητα, από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα, τα πεδία στα οποία θα γίνεται η αναζήτηση του κωδικού που αφορά το είδος. Αν επιλεγεί η τιμή «ΑΦΜ πελάτη», κατά την εισαγωγή του ΑΦΜ στις γραμμές του παραστατικού, πελάτης του παραστατικού γίνεται αυτός στον οποίο αντιστοιχείτο ΑΦΜ που εισάγατε. Για να αλλάξετε την σειρά προτεραιότητας επιλέξτε το πεδίο που επιθυμείτε και μετακινήστε το με την βοήθεια των σχετικών βελών. Οι τιμές του πίνακα χρησιμοποιούνται για την συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου στο σχεδιασμό παραστατικών.

.