Δικαιώματα ομάδων

Με τη συγκεκριμένη επιλογή, καθορίζετε τα δικαιώματα πρόσβασης των ομάδων χρηστών της εφαρμογής. Πριν προχωρήσετε σε αυτή την επιλογή θα πρέπει να έχετε ορίσει τις ομάδες χρηστών.

Επιλέγετε την ομάδα που επιθυμείτε και στην συνέχεια ορίζετε τα δικαιώματα της σε εργασίες, υποκαταστήματα και σειρές (κινήσεων, παραστατικών, ειδών αξιογράφων, φακέλων κοστολόγησης και άρθρων λογιστικής). Στις σειρές μπορούν να καθοριστούν διαφορετικά δικαιώματα για νέα εγγραφή, μεταβολή και διαγραφή, ανά σειρά. Σε όλες τις σελίδες (εργασίες, υποκαταστήματα και σειρές) με δεξί κλικ εμφανίζεται μενού για την επιλογή και αναίρεση όλων των στοιχείων.

Η εφαρμογή των δικαιωμάτων σε υποκαταστήματα και σειρές παραστατικών γίνεται εφόσον οι γενικές παράμετροι «Δικαιώματα χρηστών σε υποκαταστήματα» και «Δικαιώματα χρηστών σε σειρές» έχουν τιμή «ΝΑΙ» (Οργάνωση – Παράμετροι – Γενικές παράμετροι).

Για ολοκλήρωση της εργασίας επιλέξτε «Καταχώρηση» και «Ακύρωση» για έξοδο από την εργασία χωρίς αποθήκευση των επιλογών. Μόνο ο administrator της εγκατάστασης μπορεί να ορίσει τα δικαιώματα των χρηστών.

.

.

Προηγούμενο

Ομάδες χρηστών

Επόμενο

Χρήστες