Διαγραφή barcodes κατά χρώμα/μέγεθος

Καθορίζετε τους κωδικούς των ειδών των οποίων τα barcodes θα διαγραφούν και επιλέγετε «Εκτέλεση» Κατά την ολοκλήρωση της εργασίας η εφαρμογή εμφανίζει σχετικό μήνυμα.

.