Τρόποι πληρωμής

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να διαχειριστείτε τους τρόπους πληρωμής. Ο τρόπος πληρωμής μπορεί να συμβάλλει στον υπολογισμό των εκπτώσεων. Τα δεδομένα του πίνακα χρησιμοποιούνται για την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων στα στοιχεία του προμηθευτή και στις συναλλαγές με τους προμηθευτές.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Για την προβολή των στοιχείων μιας εγγραφής επιλέξτε «Στοιχεία» . Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν για κάθε τρόπο πληρωμής είναι :

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό του τρόπου πληρωμής.
 Περιγραφή: Εισάγετε την ονομασία του τρόπου πληρωμής.
 Έκπτωση: Εισάγετε το ποσοστό έκπτωσης που συνδέεται με τον συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής.
 Έκπτωση 2: Εισάγετε το δεύτερο ποσοστό έκπτωσης που συνδέεται με τον συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής.
 Εφαρμογή έκπτωσης: Επιλέξτε από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα το πεδίο εφαρμογής της έκπτωσης (συνολική έκπτωση παραστατικού ή έκπτωση γραμμής παραστατικού ή διαμορφώνει τιμή γραμμής).
 Τιμολόγια, Αποδείξεις κλπ: Ορίστε τα ταμειακά στοιχεία του συνδέονται με τον συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής.
 Πιστωτικά, Ακυρωτικά κλπ: Ορίστε τα πιστωτικά/ακυρωτικά ταμειακά στοιχεία που συνδέονται με τον συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής.
 Ποσοστό επί της αξίας: Εισάγετε το ποσοστό της αξίας της κίνησης που συνδέεται με τον συγκεκριμένο τρόπο πληρωμής.
 Διακριτική πληρωμή ΦΠΑ: Καθορίστε αν ο συγκεκριμένος τρόπος πληρωμής απαιτεί την άμεση καταβολή ΦΠΑ που αντιστοιχεί στην αξία του παραστατικού.
 Ημέρες πληρωμής ΦΠΑ: Ορίστε το χρονικό διάστημα πληρωμής του ΦΠΑ σε ημέρες.
 Τύπος πληρωμής ΦΠΑ: Καθορίστε τον τρόπο πληρωμής ΦΠΑ επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα.
 Ημέρες: Σε περίπτωση «Διακανονισμού» ορίστε το χρονικό διάστημα σε ημέρες εντός του οποίου πρέπει να καταβληθεί το ποσοστό του συνολικού ποσού που ορίζεται στο πεδίο «Ποσοστό πληρωμής».
 Ποσοστό πληρωμής: Εισάγετε το ποσοστό του συνολικού ποσού που πρέπει να καταβληθεί μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζεται στο πεδίο «Ημέρες».
 Τύπος πληρωμής: Καθορίστε τον τρόπο πληρωμής του ποσοστού του συνολικού ποσού που ορίσατε στο πεδίο «Ποσοστό πληρωμής».

.