Παραστατικά αποθήκης

Χρησιμοποιήστε την εργασία για τον σχεδιασμό των γεφυρών σύνδεσης ώστε να δημιουργηθούν τα άρθρα λογιστικής που θα παράγονται από τα παραστατικά αποθήκης.

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό της γέφυρας.
 Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή της γέφυρας. Προσπαθήστε να είστε σαφείς ώστε να είναι εύκολη η επιλογή της στο πεδίο «Σύνδεση με λογιστική» που υπάρχει στις παραμέτρους στο σχεδιασμό των παραστατικών αποθήκης.

.

Στην επικεφαλίδα κάθε σχεδιασμού συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία:

 Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή του σχεδιασμού.
 Τύπος σύνδεσης: Επιλέξτε την ενότητα που θα ενημερώσει η γέφυρα σύνδεσης (γενική λογιστική, αναλυτική λογιστική, εσόδων – εξόδων, χωρίς γενική λογιστική).
 Ενεργό: Καθορίστε αν ο σχεδιασμός είναι ενεργός ή όχι.
 Σειρά λογιστικής: Το πεδίο αναφέρεται στην σειρά που θα χρησιμοποιήσει η γέφυρα για να καταχωρηθεί το άρθρο λογιστικής. Ο καθορισμός του πεδίου γίνεται εισάγοντας μια παραμετρική έκφραση με την χρήση των προσχεδιασμένων μεταβλητών.
 Κ.Κ.GDATA: Εισάγετε τον κωδικό κίνησης λογιστικής για αρχείο GDATA.
 Αιτιολογία & Αιτιολογία 2: Τα πεδία αναφέρονται στα στοιχεία που θα εμφανίζονται στα πεδία “Αιτιολογία” και “Αιτιολογία 2” στην επικεφαλίδα του άρθρου λογιστικής. Ο καθορισμός του πεδίου γίνεται εισάγοντας μια παραμετρική έκφραση με την χρήση των προσχεδιασμένων μεταβλητών.

.

Στις γραμμές του σχεδιασμού εισάγονται οι λογαριασμοί της λογιστικής του άρθρου που θα δημιουργήσει η γέφυρα. Τα πεδία που εμφανίζονται είναι:

 Α/Α: Το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα με τον αύξοντα αριθμό του λογαριασμού.
 Κωδικός λογαριασμού: Εισάγετε μια παραμετρική έκφραση με την χρήση των προσχεδιασμών μεταβλητών. Το αποτέλεσμα της έκφρασης πρέπει να δίνει λογαριασμό του λογιστικού σχεδίου.
 Αξία: Καθορίστε την μεταβλητή που θα ορίσει το ποσό με το οποίο θα χρεωθεί ή θα πιστωθεί ο λογαριασμός λογιστικής.
 Τύπος: Καθορίστε αν το λογαριασμός θα χρεωθεί ή θα πιστωθεί.
 Ομαδοποίηση: Αν ενεργοποιήσετε το πεδίο οι γραμμές του άρθρου που δημιουργούνται ομαδοποιούνται ως προς τα πεδία «Κωδικός λογαριασμοί» και «Τύπος».
 Αιτιολογία & Αιτιολογία 2: Τα πεδία αναφέρονται στα στοιχεία που θα εμφανίζονται στα πεδία “Αιτιολογία” και “Αιτιολογία 2” στις γραμμές του άρθρου λογιστικής. Ο καθορισμός του πεδίου γίνεται εισάγοντας μια παραμετρική έκφραση με την χρήση των προσχεδιασμένων μεταβλητών.

.

Για την δημιουργία νέου σχεδιασμού επιλέξτε το εικονίδιο συν (+) που υπάρχει δεξιά πάνω από την επικεφαλίδα των σχεδιασμών. Για αποθήκευση του σχεδιασμού επιλέξτε «Λίστα» και στην συνέχεια «Καταχώρηση», σε αντίθετη περίπτωση επιλέξτε «Ακύρωση».

Επιλέγοντας [F10] εμφανίζονται οι έμμεσες εργασίες για την εξαγωγή και εισαγωγή σχεδιασμών σε/από αρχείο.

.

.