Αλλαγή κατάστασης παραγγελιών

Χρησιμοποιείστε την εργασία για την μαζική αλλαγή της κατάστασης των παραγγελιών. Αρχικά καθορίζετε την τρέχουσα κατάσταση των παραγγελιών και αυτή στην οποία θα μεταβούν. Με την χρήση των φίλτρων καθορίζετε τις παραγγελίες των οποίων η κατάσταση θα αλλάξει και από την λίστα των παραγγελιών μπορείτε να επιλέξετε ή αν αποεπιλέξετε αυτές που επιθυμείτε με την χρήση του πλήκτρου [Space]. Για ολοκλήρωση της εργασίας επιλέγετε «Εκτέλεση».

.

.