Ημερολόγιο

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του ημερολογίου αξιογράφων. Ανά ημερομηνία για τα επιλεγμένα αξιόγραφα προβάλλονται:

 οι λεπτομέρειες του σχετικού ταμειακού παραστατικού (ημερομηνία, κωδικός παραστατικού και κίνησης)
 ο κωδικός
 ο αριθμός
 η επωνυμία συναλλασσομένου
 η αιτιολογία
 οι σχετικοί λογαριασμοί της γενικής λογιστικής και
 η αξία.

.

.

Προηγούμενο

Βιβλίο πληρωτέων

Επόμενο

Καρτέλες