Φυτοφάρμακα

 

Ο πίνακας ενημερώνεται από το διαδικτυακό τόπο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω της σχετικής εργασίας «Εργασίες – Φυτοφάρμακα – Ενημέρωση αρχείων» και αφορά τις διαθέσιμες τιμές του αντίστοιχου πεδίου που υπάρχει στη δεύτερη σελίδα στα στοιχεία των ειδών.

.

Προηγούμενο

Δραστικές ουσίες