Μαζική δημιουργία κινήσεων

Η εργασία αφορά την μαζική δημιουργία κινήσεων των αξιογράφων. Χρησιμοποιήστετα φίλτρα αναζήτησης για να καθορίσετε τα αξιόγραφα που θα κινηθούν.

Στην συνέχεια εισάγετε:

 τον κωδικό κίνησης των αξιογράφων επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα
 την ημερομηνία κίνησης
 το παραστατικό και
 την αιτιολογία.

Δηλώστε να θα γίνει ή όχι αναλυτική επιλογή των αξιογράφων και πατήστε «Επόμενο».

Έχοντας πατημένο το πλήκτρο [Ctrl] επιλέξτε με το ποντίκι τα αξιόγραφα που επιθυμείτε και πατήστε «Εκτέλεση» για την ολοκλήρωση της εργασίας.

.