Συγχρονισμός βάσης

Στις γενικές εργασίας της εφαρμογής ανήκει αυτή που ελέγχει την ορθότητα του σχήματος της βάσης δεδομένων, δηλαδή, την ορθότητα των πινάκων, των πεδίων και των σχέσεων μεταξύ τους.

Επιλέξτε την ενέργεια που επιθυμείτε «Έλεγχος» ή «Διόρθωση» και το πεδίο εφαρμογής της «Τρέχουσα εταιρία – χρήση» ή «Υπερεταιρικά δεδομένα».

Μετά την εκτέλεση της εργασίας εμφανίζεται σχετικό μήνυμα ολοκλήρωσης καθώς και για τυχόν προβλήματα που έχουν εντοπιστεί. Επιλέγοντας «Επόμενο» προβάλλεται η λίστα των προβλημάτων. Με την επιλογή «Διόρθωση» η εφαρμογή θα προσπαθήσει να διορθώσει στην βάση δεδομένων τα προβλήματα που εμφανίστηκαν.

.