Αλλαγή τιμών υποκαταστημάτων

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να αλλαγή τιμών των ειδών ανά υποκατάστημα. Καθορίστε το υποκατάστημα στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή τιμών και στη συνέχεια ενεργείστε όπως ακριβώς και στην αλλαγή τιμών πώλησης.

.