Ισοζύγιο

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να προβάλλετε και να εκτυπώσετε το ισοζύγιο των λογαριασμών λογιστικής για συγκεκριμένη περίοδο. Καθορίστε την περίοδο που θέλετε, αν θα εμφανίζονται οι λογαριασμοί που δεν κινήθηκαν στην χρήση και στην περίοδο που επιλέξατε και αν θα προβάλλονται οι λογαριασμοί με μηδενικό υπόλοιπο. Για κάθε λογαριασμό εμφανίζονται:

 ο κωδικός
 η περιγραφή
 η χρέωση και η πίστωση της προηγούμενης περιόδου, του προηγούμενου υπολοίπου, της περιόδου που ορίσατε, τα προοδευτικά σύνολα και το υπόλοιπο.

Ο κωδικός του λογαριασμού λειτουργεί σαν υπερσύνδεση για την προβολή των στοιχείων του.

.