Ταμειακά στοιχεία

Με την συγκεκριμένη εργασία δημιουργείτε τον πίνακα με τα ταμειακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στις συναλλαγές με τους πελάτες/προμηθευτές.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Για την προβολή των στοιχείων μιας εγγραφής επιλέξτε «Στοιχεία» . Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

Τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν για κάθε στοιχείο είναι:

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό του ταμειακού στοιχείου. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική.
 Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή του ταμειακού στοιχείου. Η συμπλήρωση του πεδίου είναι υποχρεωτική.
 Τύπος πληρωμής: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα.
 Κωδικός κίνησης πελάτη: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα τον κωδικό κίνησης πελάτη που συνδέεται με το συγκεκριμένο ταμειακό στοιχείο. Η επιλογή είναι απενεργοποιημένη όταν ως τύπος πληρωμής έχει δηλωθεί «Αξιόγραφα».
 Κωδικός κίνησης προμηθευτή: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα τον κωδικό κίνησης προμηθευτή που συνδέεται με το συγκεκριμένο ταμειακό στοιχείο. Η επιλογή είναι απενεργοποιημένη όταν ως τύπος πληρωμής έχει δηλωθεί «Αξιόγραφα».
 Κωδικός κίνησης αξιογράφου: : Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα τον κωδικό κίνησης αξιογράφου που συνδέεται με το συγκεκριμένο ταμειακό στοιχείο. Η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο αν ο τύπος πληρωμής του ταμειακού στοιχείου είναι «Αξιόγραφα».
 Ταμειακό στοιχείο ακύρωσης: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα το ταμειακό στοιχείο ακυρώσεις που συνδέεται με το συγκεκριμένο ταμειακό στοιχείο.
 Τράπεζα: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του σχετικού πίνακα την τράπεζα που συνδέεται με το συγκεκριμένο ταμειακό στοιχείο.
 Μέγιστος αριθμός δόσεων: Ορίστε τον μέγιστο αριθμό δόσεων στις οποίες θα επιμεριστεί η συνολική αξία. Η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν ο τύπος πληρωμής του ταμειακού στοιχείου είναι «Τραπεζική κάρτα».
 Όριο αξίας για αποδοχή δόσεων: Εισάγετε το ελάχιστο όριο της συνολικής αξίας που θα επιτρέπει τον επιμερισμό της σε δόσεις.
 Προμήθεια: Ορίζετε το ποσοστό της προμήθειας το οποίο παρακρατείται από τον οργανισμό της τραπεζικής κάρτας.
 Λογαριασμός: Ορίζετε το λογαριασμό λογιστικής που θα ενημερώνεται από το συγκεκριμένο τύπο ταμειακών στοιχείων. Το πεδίο χρησιμοποιείται στη σύνδεση με τη Λογιστική.

.