Στρογγυλοποιήσεις

Χρησιμοποιήστε την εργασία για να καθορίσετε τον τρόπο της αυτόματης στρογγυλοποίησης των τιμών. Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση», ενώ για την ακύρωση της επιλέγετε το αντίστοιχο πεδίο «Ακύρωση». Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας. Εισάγετε την τιμή έναρξης και την επιθυμητή στρογγυλοποίηση σε μονάδες.

.