Λογαριασμοί ΦΠΑ

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την σύνδεση του ΦΠΑ των συναλλαγών με την λογιστική.

Αρχικά, επιλέγετε την κατηγορία ΦΠΑ ή των συναλλαγών. Στην συνέχεια, εισάγετε το λογαριασμό λογιστικής ή τμήμα αυτού, που θα ενημερώνεται από τις συναλλαγές αγορών και πωλήσεων.

Για την ολοκλήρωση της εργασίας επιλέξτε «Καταχώρηση». Για έξοδο από την εργασία χωρίς αποθήκευση των δεδομένων επιλέξτε «Ακύρωση».

.