Ενημέρωση ισοτιμιών intrastat  

 

Η εργασία υπολογίζει τις ισοτιμίες intrastat που αφορούν τις διεθνής συναλλαγές. Ορίστε αν θα γίνει ή όχι επανενημέρωση των ισοτιμιών σε όλα τα παραστατικά και χρησιμοποιήστετα φίλτρα αναζήτησης για να καθορίσετε το εύρος των παραστατικών στα οποία θα εφαρμοστεί η εργασία. Για ολοκλήρωση της εργασίας επιλέξτε «Εκτέλεση».

.