Κατά μεταφορέα

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του τζίρου των προμηθευτών έχοντας σαν κριτήρια τον μεταφορέα, που έχει δηλωθεί στα σταθερά στοιχεία του προμηθευτή, και την περίοδο που θα επιλέξετε. Για κάθε μεταφορέα προβάλλονται ο κωδικός, η περιγραφή, ο συνολικός τζίρος, ο τζίρος αγορών των ειδών και της λήψης υπηρεσιών/δαπανών.

.