Μη κινηθέντες λογαριασμοί

Χρησιμοποιήστε την εργασία για την εκτύπωση και προβολή των μη κινηθέντων λογαριασμών της λογιστικής. Για κάθε λογαριασμό προβάλλονται ο κωδικός, η περιγραφή και η τελευταία ημερομηνία χρέωσης και πίστωσης του. Ο κωδικός του λογαριασμού λειτουργεί σαν υπερσύνδεση για την προβολή των στοιχείων του.

.

Προηγούμενο

Άρθρα λογαριασμού