Ισοζύγιο

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση του ισοζυγίου αποθήκης για την περίοδο που επιθυμείτε. Έχετε την δυνατότητα να καθορίσετε τον αποθηκευτικό χώρο, αν θα συμπεριλαμβάνονται ή όχι οι εγγραφές που δεν κινήθηκαν στην χρήση και στην περίοδο καθώς και οι εγγραφές με μηδενικό υπόλοιπο.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.jpg

.

Για κάθε επιλεγμένο είδος προβάλλονται:

 ο κωδικός και η περιγραφή,
 η ποσότητα και η αξία απογραφής,
 η ποσότητα και η αξία των εισαγωγών και των εξαγωγών για την περίοδο που επιλέξατε,
 τα προοδευτικά σύνολα των ποσοτήτων και των αξίων των εισαγωγών και των εξαγωγών και
 η ποσότητα και η αξία του τρέχοντος υπολοίπου.

Ο κωδικός του είδους λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.

.