Καταστάσεις αξιογράφων

Με τη συγκεκριμένη εργασία, έχετε τη δυνατότητα να ορίζετε τον πίνακα με τις καταστάσεις των αξιογράφων.

Για την δημιουργία νέας εγγραφής επιλέξτε το εικονίδιο και για την διαγραφή υπάρχουσας το εικονίδιο , αφού πρώτα την έχετε επιλέξει. Πριν γίνει η διαγραφή η εφαρμογή εμφανίζει μήνυμα επιβεβαίωσης. Για την ολοκλήρωση μιας εγγραφής επιλέξτε «Καταχώρηση» ενώ για την αντίθετη περίπτωση «Ακύρωση». Για την προβολή των στοιχείων μιας εγγραφής επιλέξτε «Στοιχεία» . Επιλέξτε «Ανανέωση» για να προστεθούν στον πίνακα εγγραφές που έγιναν μέσω άλλης εργασίας.

Τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρωθούν για κάθε κατάσταση είναι:

 Κωδικός: Εισάγετε τον κωδικό της κατάστασης αξιογράφων. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της κατάστασης.
 Περιγραφή: Εισάγετε την περιγραφή της κατάστασης αξιογράφων. Το πεδίο είναι απαραίτητο για την καταχώρηση της κατάστασης.
 Προηγούμενες καταστάσεις: Συμπληρώστε το πεδίο επιλέγοντας από τις διαθέσιμες τιμές του προτεινόμενου πίνακα, τις προηγούμενες καταστάσεις από τις οποίες μπορεί να προήλθε το αξιόγραφο.
 Εκκρεμή αξιόγραφα: Ορίστε αν η κατάσταση του αξιογράφου ενημερώνει ή όχι τα εκκρεμή αξιόγραφα των πελατών και των προμηθευτών.

Διαμαρτυρημένα αξιόγραφα: Ορίστε αν η κατάσταση του αξιογράφου ενημερώνει ή όχι τα διαμαρτυρημένα αξιόγραφα των πελατών και των προμηθευτών

Προηγούμενο

Είδη αξιογράφων

Επόμενο

Χαρτοφυλάκια