Καρτέλες παρτίδων

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση των καρτελών των παρτίδων. Έχετε την δυνατότητα να ορίσετε νόμισμα και αποθηκευτικό χώρο.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.jpg

.

Για κάθε είδος προβάλλονται: ο κωδικός, η περιγραφή και η μονάδα μέτρησης. Για κάθε παρτίδα του είδους εμφανίζονται:

 ο κωδικός,
 η ημερομηνία εισαγωγής,
 ο κωδικός και η επωνυμία προμηθευτή,
 ημερομηνία λήξης και
 τα λεπτομερή στοιχεία των κινήσεων της παρτίδας: ημερομηνία, παραστατικό, κωδικός κίνησης, αποθηκευτικός χώρος, αιτιολογία , ποσότητα και αξία εισαγωγών ή εξαγωγών ανάλογα με την κίνηση καθώς , τα προοδευτικά σύνολα αξιών και ποσοτήτων των εισαγωγών και την εξαγωγών και τέλος το υπόλοιπο της παρτίδας και αξία υπολοίπου.

.

Ο κωδικός των ειδών, των παρτίδων και των προμηθευτών λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων τους. Τα παραστατικά λειτουργούν σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή της σχετικής κίνησης της παρτίδας.

.