Στατιστική αναλώσεων

Η εργασία επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση της στατικής των αναλούμενων ειδών.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.png

.

Για κάθε αναλούμενο προβάλλονται: ο κωδικός, η περιγραφή, η μονάδα μέτρησης και η ποσότητα. Για κάθε παραγόμενο είδος στο οποίο συμμετέχει το αναλούμενο προβάλλονται: ο κωδικός, η περιγραφή, η ποσότητα και η αξία.

.

Οι κωδικοί των ειδών λειτουργούν σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων τους.

.