Καλλιέργειες

 

Ο πίνακας ενημερώνεται από το διαδικτυακό τόπο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέσω της σχετικής εργασίας «Εργασίες – Φυτοφάρμακα – Ενημέρωση αρχείων». Αφορά τις διαθέσιμες τιμές για την συμπλήρωση του αντίστοιχου πεδίου στην επιλογή «Στοιχεία φυτοφαρμάκου» που εμφανίζεται στις γραμμές του παραστατικού πώλησης επιλέγοντας το εικονίδιο C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.jpg.

.

.

Προηγούμενο

Μονάδες

Επόμενο

Αιτίες