Παράμετροι touchscreen

Χρησιμοποιήστε την εργασία για τον καθορισμό των παραμέτρων touchscreen.

.

Πωλήσεις

 Οργάνωση οθόνης: Επιλέξτε τον τύπο οργάνωσης (τυπική ή με περισσότερα κουμπιά ή χωρίς κουμπιά) της οθόνης touchscreen.
 Εμφάνιση τμήματος στοιχείων παρ/κού (Ν/0): Η απενεργοποίηση της παραμέτρου κρύβει τα στοιχεία που βρίσκονται στο header του παραστατικού.
 Πλήθος γραμμών λίστας: Καθορίζετε το ορατό πλήθος των γραμμών του παραστατικού.
 Επιλογή κατηγορίας – είδους: Επιλέξτε τον τρόπο επιλογής (τυπική ή διαδοχική) κατηγοριών και ειδών.
 Μέγεθος κουμπιών κατηγόριων: Επιλέξτε το μέγεθος τον κουμπιών (κανονικό ή μεγάλο ή πολύ μεγάλο) των κατηγοριών.
 Μέγεθος κουμπιών ειδών: Επιλέξτε το μέγεθος τον κουμπιών (κανονικό ή μεγάλο ή πολύ μεγάλο) των ειδών/υπηρεσιών.
 Πεδία εμφάνισης: Επιλέξτε ποιες πληροφορίες των ειδών/υπηρεσιών θα εμφανίζονται (τίτλος, κωδικός, περιγραφή είδους/υπηρεσίας, τιμή, παρατήρηση , άλλα στοιχεία).
 Εμφάνιση εικόνας: Επιλέξτε αν θα εμφανίζονται ή όχι οι εικόνες των ειδών.
 Διαθέσιμες εργασίες: Επιλέξτε ποιες εργασίας της εντατικής λιανικής θα εμφανίζονται (επιλογή είδους/υπηρεσίας, επιλογή πελάτη, τρόπος πληρωμής, στοιχεία κτλ.).
 Διαθέσιμες εργασίες παραστατικών: Επιλέξτε ποιες εργασίες των παραστατικών θα εμφανίζονται (επιλογή είδους/υπηρεσίας, επιλογή πελάτη, τρόπος πληρωμής, στοιχεία πόντων κτλ.).

.

Εισπράξεις

 Οργάνωση οθόνης: Επιλέξτε τον τύπο οργάνωσης της οθόνης (τυπική ή χωρίς κουμπιά).
 Μέγεθος κουμπιών ταμ. στοιχείων: Επιλέξτε το μέγεθος των κουμπιών (κανονικό ή μεγάλο ή πολύ μεγάλο) των ταμειακών στοιχείων.
 Διαθέσιμες εργασίες εισπράξεων: Επιλέξτε τις διαθέσιμες εργασίες εισπράξεων (επιλογή πελάτη, επιλογή υποκ/τος πελάτη, έμμεσα στοιχεία συναλλασσομένου, στοιχεία, σχόλιο 1&2).

.

.

Προηγούμενο

C.R.M.