Χαρακτηρισμοί εσόδων χρήστη

Δημιουργήστε χαρακτηρισμούς εσόδων myDATA, που θα χρησιμοποιηθούν αντί των προτεινόμενων από την εφαρμογή, κατά την δημιουργία συνόψεων από παραστατικά πωλήσεων.

Αρχικά εισάγετε τον κωδικό και την περιγραφή του εσόδου. Στην συνέχεια επιλέγετε την σειρά πωλήσεων και την λογιστική κατηγορία είδους /υπηρεσίας / πελάτη. Τέλος επιλέξετε την κατηγορία και τον τύπο χαρακτηρισμού που θα έχει η εγγραφή myDATA.