Στατιστική κατά πελάτη /είδος (συνοπτική)

Η εργασία σας επιτρέπει την εκτύπωση και προβολή των στατιστικών στοιχείων των πωλήσεων των ειδών κατά πελάτη.  Οι ερωτήσεις που υπάρχουν στις «Επιλογές» ρυθμίζουν τις εγγραφές που θα εμφανίζονται στο δεύτερο τμήμα της εκτύπωσης.

Τα στοιχεία που εμφανίζονται ανά πελάτη αφορούν:

  • τον κωδικό και την επωνυμία του
  • τον κωδικό και την περιγραφή των ειδών
  • την συνολική ποσότητα και αξία πωλήσεων ανά είδος και
  • την συνολική ποσότητα και αξία όλων των ειδών.