Μη κινηθέντα είδη

Η εργασία σας επιτρέπει την προβολή και εκτύπωση της λίστας των μη κινηθέντων ειδών. Καθορίστε την χρονική περίοδο που επιθυμείτε.

.

C:\Users\kefbuilder\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\1.jpg

.

Για κάθε είδος προβάλλονται:

 ο κωδικός και η περιγραφή,
 η μονάδα μέτρησης,
 η τιμή χονδρικής και λιανικής και
 η τελευταία ημερομηνία αγοράς και πώλησης.

Ο κωδικός του είδους λειτουργεί σαν υπερσύνδεσμος για την προβολή των στοιχείων του.

.

.

Προηγούμενο

Καρτέλες